This project is read-only.
Taitoluistelun Tähtiarviointi
Tähtiarviointi on Windows-sovellus, jolla voit laskea ja tulostaa taitoluistelukilpailuiden laajan ja suppean tähtiarvioinnin mukaisia tulosteita.

Toiminnallisuudet
  • Tukee laajaa ja suppeaa tähtiarvointia
  • Kilpailijoiden syöttö
  • Pisteiden syöttö
  • Pisteiden lasku
  • Sarjan pisteiden tallennus tiedostoon sekä avaaminen tiedostosta
  • Kilpailijoille jaettavien pistetulosteiden luonti (.xlsx-tiedosto, josta sivut voi Excelillä tulostaa)
  • Tuomareille annettavien vertailupistetaulukoiden tulostus
  • Tukee omia tulospohjia: tinteille (suppea), mineille (laaja), tytöille, pojille

Asennusohjeet

Käyttöohjeet

Last edited Feb 19, 2016 at 2:42 PM by jpalo, version 11