This project is read-only.

Asentaminen

Katso asennusohjeet täältä.

Yleistä

Sovelluksen käyttö koostuu neljästä varsinaisesta kilpailun aikana käytettävästä toiminnallisuudesta (1-4) sekä niitä tukevista kahdesta toiminnallisuudesta.

Kilpailun aikana käytettävät toiminnallisuudet:
  1. Kilpailun ja sarjan tietojen syöttö
  2. Kilpailijoiden syöttö
  3. Pisteiden syöttö
  4. Pisteiden tulostus
Muut toiminnallisuudet
  • Asetukset
  • Tietojen tallennus ja avaus

1. Kilpailun ja sarjan tietojen syöttö

Sovelluksen käynnistyksen yhteydessä syötä ensin kilpailun, sarja, aika ja paikka. Nämä näkyvät tulostettavilla pistelomakkeilla sellaisinaan.

Tulospohja-valikosta valitse käytettävä tulospohja. Sovelluksen mukana tulevissa tulospohjissa tyttöjen ja poikien tuloslomakkeella ainoana erona on vasemman yläreunan kuva. Huomaa, että tulospohjan vaihtaminen poistaa jo syötetyt luistelijat ja heidän pisteensä.

2. Kilpailijoiden syöttö

Kilpailijoiden syöttö tapahtuu alareunan Kilpailijat-välilehdellä, joka on auki sovelluksen käynnistyessä.
Syötä luistelijat luistelujärjestyksessä siten, että Järjestys-sarakkeeseen syötetään luistelujärjestysnumero (1, 2, 3, jne.), Nimi-sarakkeeseen etu- ja sukunimi, ja Seura-sarakkeeseen luistelijan seura. Jo lisättyjä luistelijarivejä voi poistaa painamalla hiirellä vasemmanpuoleisimman sarakkeen kohdalla, jolloin koko rivi korostuu, ja tämän jälkeen näppäimistöstä DELETE-nappia. Jo lisätyn luistelijarivin tietoja voi muokata normaalisti.

Kaikkiin sarakkeisiin on täytettävä arvo. Jos jokin sarake jätetään tyhjäksi, rivi korostetaan punaisella huutomerkillä. Tässä tapauksessa täytä rivin puuttuvat sarakkeet jolloin hutomerkki katoaa.

3. Pisteiden syöttö

Pisteiden syöttö tapahtuu alareunan Pisteet-välilehdellä. Valitse Kilpailija-valikosta luistelijan nimi, ja täydennä kunkin tuomarin antamat pisteet. Helpoiten tämä tapahtuu painamalla numeronäppäimen jälkeen ENTER-painiketta, jolloin kohdistus siirtyy alla olevaan soluun. Seuraavan tuomarin pisteitä syöttäessä valitse hiirellä seuraavan tuomarin ensimmäisen elementin ruutu ja jatka syöttämistä samaan tapaan.

Vähennykset ja erikoismaininta syötetään oikeassa reunassa. Vähennykset syötetään positiivisina lukuina, esim. 0,5 tai 1 tai 1,0. Erikoismaininta tulostuu pistetaulukon alaosaan sellaisenaan.

4. Pisteiden tulostus

Pisteiden tulostus tapahtuu alareunan Tulokset-välilehdellä. Tällä välilehdellä näkyy myös aina reaaliaikainen pistetilanne, eli välilehdellä voi kesken kisan käydä katsomassa tilanteen, sekä varmistua ennen pistetiedoston luontia ja tulostamista, että kaikilla kilpailijoilla on pisteet laskettuna.

Pisteiden tulostaminen vaatii Excel-taulukkolaskentaohjelman. Tulostusta on testattu Excelin versioilla 2013 ja 2016, mutta sen tulisi toimia Excel 2007 ja sitä uudemmilla versioilla.

Pisteiden tulostaminen tapahtuu seuraavasti. Luo ensin tulostiedosto painamalla "Luo tulostiedosto"-painiketta. Tulostiedosto (.xlsx) tallentuu oletusarvoisesti Windowsin työpöydälle. Asetukset-välilehdellä voi vaihtaa oletusarvoista tallennussijaintia. Tämän jälkeen paina "Avaa tulostiedosto"-painiketta, mikä avaa tulostiedoston Excelissä.

Excel-dokumentin ensimmäisellä välilehdellä on vertailupistetaulukko, jota tuomarit välillä pyytävät omiin hämäriin tarkoitusperiinsä. Sen jälkeen on kunkin luistelijan pisteet omalla välilehdellään ja tässä vaiheessa on hyvä pintapuolisesti tarkastaa, että pisteet ja pallurat ovat paikallaan.

Lopuksi tulosta pistelaput Excelin Tulosta-toiminnallisuudella. Jokainen välilehti tulostuu omalle paperilleen. Paperit tulostuvat pistejärjestyksessä valmiina palkintojenjakoon. Suppean sarjan lapuissa kolme ensimmäistä on pistejärjestyksessä ja loput luistelujärjestyksessä.

Asetukset

Asetuksissa voi valita käytettäviä tulostepohjia kullekin sarjalle. Tulospohjien muokkaaminen on kuvattu sivulla Tulospohjat.

Lisäksi asetuksissa voi valita oletusarvoisen tallennussijainnin, johon kilpailun tiedot voi tallentaa ja jonne tulostiedostot luodaan.

Tietojen tallennus ja avaus

Sovelluksen Tiedosto-valikon alta löytyvällä Tallenna-painikkeella voi tallentaa senhetkisen kilpailun ja sarjan kaikki tiedot (luistelijat, pisteet, tapahtuman ja sarjan tiedot sekä aika ja paikka). Tiedot tallentuvat Asetukset-välilehdellä määritettyyn Tuloskansioon. Avaa...-painikkeella voi avata tallennettuja kisoja esim. seuraavissa kuukausikisoissa, jolloin ei tarvitse syöttää kaikkia luistelijoita uudelleen.

Last edited Feb 19, 2016 at 2:42 PM by jpalo, version 17